Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Maturita 2021


Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

 

PŘIHLÁŠKA KE SPOLEČNÝM A PROFILOVÝM ZKOUŠKÁM V PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍM TERMÍNU - PODZIM 2021

  1. Přihlášku ke zkouškám společné i profilové části  [PDF, 403 kB] je pro podzimní zkušební období nutné podat řediteli školy do 23. července 2021.
  2. Didaktické testy se v podzimním zkušebním období budou konat v období od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021 na spádové škole. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021
  3. Profilové zkoušky se v podzimním zkušebním období budou konat úterý 7. září 2021. Časový rozvrh zveřejní ředitel školy do 28. srpna 2021.

Mgr. František Vostarek
        ředitel školy

Zveřejněno: 18. 7. 2021


PŘEZKUM VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (DIDAKTICKÉ TESTY)

Všechny potřebné informace jak postupovat při přezkumu výsledků DT, včetně editovatelné žádosti naleznete na stránkách:

https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období je nutné podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. června 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat ministerstvu do 9. srpna 2021. 

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

 

Mgr. František Vostarek
        ředitel školy

Aktualizováno: 9. 6. 2021


 

Harmonogram maturitních zkoušek  JARO 2021 - Aktualizace   [PDF, 117,86 kB]

 

 


Jarní zkušební období 2021 - Didaktické testy

 

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
26. května 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.

Přihláška k mimořádnému termínu se podává řediteli školy, ve které měl žák konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky v řádném termínu, nejpozději tedy v rozmezí dnů od 27.–31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky).

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
9. července 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Podrobný časový rozpis didkatických testů najdete v Jednotném zkušebním schématu [PDF, 2,57 MB]

 

Aktuální informace k Maturitní zkoušce najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

 

Vloženo: 31. 3. 2021


 

Termíny přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF 398 kB] (dále jen „přihlášku“) řediteli školy  a to nejpozději

  • do 1. prosince pro jarní zkušební období
  • do 25. června pro podzimní zkušební období

 

Žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2020 prostřednictvím sekretariátu školy řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 20. prosince 2020  předá žákům potvrzený výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika) a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ekonomika a podnikání

 

Více informací o Maturitní zkoušce 2021 naleznete  na webu Cermat Maturitní zkouška


Podmínky konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky  [PDF 109 kB] (Písemná práce z českého jazyka a literatury, Písemná práce z cizího jazyka, Obhajoba maturitní práce, Praktická zkouška (4.EP)).


Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 (132.91 kB) [PDF 133 kB]

Žákovský (vlastní) seznam literních děl - tabulka [Xls 35 kB]


Harmonogram maturitních zkoušek ve školní roce 2020/21

 [PDF 118 kB]

 


Maturita podzim 2020

Ministerstvo vydalo jednotné zkušební schéma pro podzimní maturitní zkoušku

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se budou konat od 1. do 3. září 2020. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek naleznete ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Harmonogram maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

 

1. 9. – 4. 9. 2020              termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní                                                      zkoušky v podzimním zkušebním období (ve spádových školách)

10. 9. - 17. 9. 2020           ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby  maturitní práce

 

 

V Obratani 28. 7. 2020                                                       Mgr. František Vostarek

                                                                                                  ředitel školy