Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Maturita 2021


Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

 

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky JARO 2021

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do středy 5. května 2021.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
3. května 2021  Matematika  8:00 135 min.
Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min)
4. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
5. května 2021    Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min)
Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min)
Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min)
Španělský jazyk  13:00

110 min. (40 + 70 min)

 

Podrobný časový rozpis didkatických testů najdete v Podrobném jednotném zkušebním schématu řádného termínu [PDF, 194 kB]

 

Aktuální informace k Maturitní zkoušce najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

 

Vloženo: 31. 1. 2021


 

Termíny přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF 398 kB] (dále jen „přihlášku“) řediteli školy  a to nejpozději

  • do 1. prosince pro jarní zkušební období
  • do 25. června pro podzimní zkušební období

 

Žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2020 prostřednictvím sekretariátu školy řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 20. prosince 2020  předá žákům potvrzený výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika) a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ekonomika a podnikání

 

Více informací o Maturitní zkoušce 2021 naleznete  na webu Cermat Maturitní zkouška


Podmínky konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky  [PDF 109 kB] (Písemná práce z českého jazyka a literatury, Písemná práce z cizího jazyka, Obhajoba maturitní práce, Praktická zkouška (4.EP)).


Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 (132.91 kB) [PDF 133 kB]

Žákovský (vlastní) seznam literních děl - tabulka [Xls 35 kB]


Harmonogram maturitních zkoušek ve školní roce 2020/21

 [PDF 118 kB]

 


Maturita podzim 2020

Ministerstvo vydalo jednotné zkušební schéma pro podzimní maturitní zkoušku

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se budou konat od 1. do 3. září 2020. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek naleznete ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Harmonogram maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

 

1. 9. – 4. 9. 2020              termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní                                                      zkoušky v podzimním zkušebním období (ve spádových školách)

10. 9. - 17. 9. 2020           ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby  maturitní práce

 

 

V Obratani 28. 7. 2020                                                       Mgr. František Vostarek

                                                                                                  ředitel školy