Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Maturita 2022


Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA - JARO 2022

  1. Přihlášku ke zkouškám společné i profilové části  [PDF, 403 kB] je pro jarní zkušební období nutné podat řediteli školy do 1. prosince 2021.
  2. Didaktické testy se v jarním zkušebním období budou konat v období od pondělí 2. května 2022 do sředy 4. května 2022. 

    Časový rozvrh didaktických testů

     
  3. Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se budou konat ve středu 6. 4. 2022.
  4. Profilové zkoušky se v jarním zkušebním období budou konat od 20. května do 6. června 2022. Časový rozvrh zveřejní ředitel školy do 20. března 2022.

 

Mgr. František Vostarek
        ředitel školy

Aktualizováno: 7. 1. 2022

 


PŘIHLÁŠKA KE SPOLEČNÝM A PROFILOVÝM ZKOUŠKÁM V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ - JARO 2022

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF 398 kB] (dále jen „přihlášku“) řediteli školy  a to nejpozději

  • do 1. prosince pro jarní zkušební období
  • do 25. června pro podzimní zkušební období

 

Žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2021/2022.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2021 prostřednictvím sekretariátu školy řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 20. prosince 2021  předá žákům potvrzený výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika) a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Více informací o Maturitní zkoušce 2022 naleznete  na webu Cermat Maturitní zkouška


Podmínky konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky  [PDF 109 kB] (Písemná práce z českého jazyka a literatury, Písemná práce z cizího jazyka, Obhajoba maturitní práce).


 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Muturitní seznam literárních děl pro školní rok 2021/2022 (132.95 kB)

Žákovský (vlastní) seznam literárních děl - tabulka (35 kB)