Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Maturita 2023

 

Termíny Didaktických testů v jarním zkušebním období
JARO 2023

Podrobný rozpis didaktických testů

Zveřejněno: 13. 1. 2023


PŘIHLÁŠKA KE SPOLEČNÝM A PROFILOVÝM ZKOUŠKÁM V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ - JARO 2023

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF 398 kB] (dále jen „přihlášku“) řediteli školy  a to nejpozději

  • do 1. prosince pro jarní zkušební období
  • do 25. června pro podzimní zkušební období

 

Žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2022/2023.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2022 prostřednictvím sekretariátu školy řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 20. prosince 2022  předá žákům potvrzený výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika) a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika (114.13 kB)

 

Více informací o Maturitní zkoušce 2023 naleznete  na webu Cermat Maturitní zkouška

Zveřejněno: 29. 9. 2022


 

Podmínky konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky (128.93 kB) (Písemná práce z českého jazyka a literatury, Písemná práce z cizího jazyka, Obhajoba maturitní práce).


 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2022/2023 (132.95 kB)

Žákovský (vlastní) seznam literárních děl - tabulka (35 kB)