Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Podzim 2020


Aktuální informace

Ministerstvo vydalo jednotné zkušební schéma pro podzimní maturitní zkoušku

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se budou konat od 1. do 3. září 2020. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek naleznete ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Harmonogram maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

 

1. 9. – 4. 9. 2020              termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní                                                      zkoušky v podzimním zkušebním období (ve spádových školách)

10. 9. - 17. 9. 2020           ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby  maturitní práce

 

 

V Obratani 28. 7. 2020                                                       Mgr. František Vostarek

                                                                                                  ředitel školy