Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Asistent pedagoga

STUDIUM PRO ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro

 

ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 20 zákona 563

 

Délka studia

80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otevírá zpravidla dvakrát ročně při minimálním počtu 20 uchazečů.

 

Termín kurzu ve školním roce 2022/2023: 

Jaro 2023

 1. 5. 5. – 7.5. 2023 (pá - ne)
 2. 14. 7. - 21. 7. 2023 (pá - pá)
   

Termín kurzu ve školním roce 2023/2024: 

Podzim 2023

 1. 13. 10. – 15.10. 2023
 2. 24. 11. – 26. 11. 2023
 3. 12. 1. – 14. 1. 2024
 4. 9. 2. – 11. 2. 2024

 

Cena studia: 9 000,- Kč

Organizace studijního víkendu:

 • Pátek    16.00 – 21.00
 • Sobota  8.00 – 16.00
 • Neděle  8.00 – 13.00

Ubytování po dohodě s ředitelem školy, 724 268 963, vostarek.frantisek@sspobratan.cz


Studium je zakončeno ústní zkouškou z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí. Po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň)

 

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek
ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz