Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Asistent pedagoga

STUDIUM PRO ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro

 

ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 20 zákona 563

 

Délka studia

80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otvírá zpravidla dvakrát ročně při minimálním počtu 20 uchazečů.

 

Termíny podzimního kurzu:

6. 11. – 8. 11. 2020

27. 11. – 29. 11. 2020

8. 1. – 10. 1. 2021

5. 2. – 7. 2. 2021   

Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce proběhne do konce února 2021.  

 

Termíny zimního kurzu:

8. 1. – 10. 1. 2021

29. 1. – 31. 1. 2021

19. 2. – 21. 2. 2021

12. 3. – 14. 3. 2021

Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce proběhne do poloviny dubna 2021.

 

Cena studia: 8 000,- Kč

 

Studium je zakončeno ústními zkouškami z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí; po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň)

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek

ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz