Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Asistent pedagoga

STUDIUM PRO ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro

 

ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 20 zákona 563 Sb.

 

Délka studia

80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otevírá zpravidla dvakrát ročně při minimálním počtu 20 uchazečů.

 

Termín kurzu ve školním roce 2023/2024:  

Jaro 2024 - přijímáme uchazeče

  1. 10. 5. – 12. 5. 2024 (Pá – Ne)
  2. 14. 6. – 15. 6. 2024 (Pá – Ne)
  3. 15. 7. – 19. 7. 2024 (Po – Pá)

 

Podzim 2024 - přijímáme uchazeče

  1. 13. 9. – 15. 9. 2024 (Pá – Ne)
  2. 11. 10. – 13. 10. 2024 (Pá – Ne)
  3. 8. 11. – 10. 11. 2024 (Pá – Ne)
  4. 6. 12. – 8. 12. 2024 (Pá – Ne)

 

Cena studia: 9 000,- Kč

Organizace studijního víkendu:

  • Pátek    16.00 – 20.00
  • Sobota  8.00 – 16.00
  • Neděle  8.00 – 13.00

Ubytování po dohodě s ředitelem školy, 724 268 963, vostarek.frantisek@sspobratan.cz


Studium je zakončeno ústní zkouškou z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí. Po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň)

 

Kontakt:
Mgr. František Vostarek
ředitel školy 
+420 724 268 963
e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz