Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Asistent pedagoga

STUDIUM PRO ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro

 

ASISTENTA PEDAGOGA

podle § 20 zákona 563

 

Délka studia

80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otvírá zpravidla dvakrát ročně při minimálním počtu 20 uchazečů.

 

Termíny:

Prezenčí setkání 16. 7. - 25. 7. 2021 (80 hodin), závěrečné zkoušky 20. 8. - 27. 8. 2021.
Distanční část: 9. 1., 13. 3. a 14. 5. 2021 nad rámec 80 hodin prezenční výuky. - Tento kurz je plně obsazen.

Další kurz začne v lednu 2022.

 

Cena studia: 8 000,- Kč

 

Studium je zakončeno ústními zkouškami z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí; po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň)

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek
ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz