Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Obrataňská škola se nachází ve zdravém prostředí kraje Vysočina. Místo je ideálním předpokladem pro získání rovnováhy v oblasti duševní i fyzické. Multikulturní atmosféra umožňuje bezpečné střetávání žáků různého věku a z různého kulturního prostředí. Využívá prostory stávající základní školy, které jsou světlé, čisté, upravené a odpovídají všem hygienickým a bezpečnostním předpisům. Stravování je řešeno ve spolupráci se školní jídelnou základní školy a s místními podnikatelskými subjekty, které poskytují naší škole zajímavé slevy.

Priority školy

Naším cílem je, aby od nás odcházeli středoškolsky odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umí zacházet s informacemi, jsou kreativní a flexibilní a jsou konkurenceschopní na trhu práce. Snažíme se o individuální přístup ke studentům i s ohledem na situační a osobnostní specifika vzdělávání dospělých. Chceme cestou vnitřní diferenciace vytvořit pro každého našeho žáka takový program, který bude maximálně vyhovovat jeho individuálním potřebám a umožní mu, aby byl v co největší míře úspěšný.

Jsme škola OTEVŘENÁ všem žákům a veřejnosti

Vytváříme INTERKULTURNĚ PŘÁTELSKÉ prostředí

Poskytujeme ROVNÉ šance všem žákům

KAŽDÝ může být ÚSPĚŠNÝ

Klademe důraz na VŠESTRANNÝ rozvoj osobnosti

Vedeme žáky k pochopení významu CELOŽIVOTNÍHO vzdělávání

Zajišťujeme kvalitní JAZYKOVOU výuku

Podporujeme ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ styl

Posilujeme SOCIÁLNÍ cítění žáků

Ve spolupráci s obcí, místními podnikateli, a institucemi a samotnými studenty chceme školu více zatraktivnit a podílet se na kulturním dění v obci.