Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Maturita 2024

 

PŘIHLÁŠKA KE SPOLEČNÝM A PROFILOVÝM ZKOUŠKÁM V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ - PODZIM 2024

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF 398 kB] (dále jen „přihlášku“) řediteli školy  a to nejpozději

  • do 26. června pro podzimní zkušební období

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 26. června 2024 prostřednictvím sekretariátu školy řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 5. července 2024  předá žákům potvrzený výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika) a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika (114.13 kB)

Více informací o Maturitní zkoušce 2024 naleznete  na webu Cermat Maturitní zkouška

TERMÍNY DIDAKTICKÝCH TESTŮ - PODZIM 2024

1. 9. až 10. 9. 2024 na spádové škole (přesný termín zveřejní MŠMT do 15. srpna)

 

TERMÍNY PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠKEK A JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK - PODZIM 2024

12. 9. 2024 – Písemná zkouška (Cizí jazyk 9:00, Český jazyk 13:45)

20. 9. 2024 – Ústní zkoušky

 

Zveřejněno 26. 5. 2024


ČASOVÝ ROZVHR PÍSEMNÝCH PRACÍ JARO 2024

 

 

JENDOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2024Podrobný rozpis didaktický testů najdete na webových stránkách MŠMT: Jednotné zkušební schéma - JARO 2024

 

TERMÍNY PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠKEK A JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK - JARO 2024

16. 5. - 19. 5. 2024

23. 5. - 26. 5. 2024

30. 5. - 2. 6. 2024

 

Zveřejněno: 17. 1. 2024


PŘIHLÁŠKA KE SPOLEČNÝM A PROFILOVÝM ZKOUŠKÁM V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ - JARO 2024

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF 398 kB] (dále jen „přihlášku“) řediteli školy  a to nejpozději

  • do 1. prosince pro jarní zkušební období
  • do 26. června pro podzimní zkušební období

 

Žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2023/2024.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2023 prostřednictvím sekretariátu školy řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 20. prosince 2023  předá žákům potvrzený výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika) a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika (114.13 kB)

 

Více informací o Maturitní zkoušce 2024 naleznete  na webu Cermat Maturitní zkouška

Zveřejněno: 29. 9. 2023


 

Podmínky konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky (128.93 kB) (Písemná práce z českého jazyka a literatury, Písemná práce z cizího jazyka, Obhajoba maturitní práce).


 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024 (132.95 kB)

Žákovský (vlastní) seznam literárních děl - tabulka (35 kB)