Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Zkrácené studium dvouleté

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Označení oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 2 roky

Kdo se může přihlásit: Ke studiu tohoto oboru se může přihlásit uchazeč, který má již maturitu z jiné střední školy.

Zdravotní omezení pro přijetí: závažné duševní nemoci a poruchy chování (podle NV č. 211/2010 Sb.)


Učební plán: zde (178.29 kB).

Profil absolventa
Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent je připraven pro výkon výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření.