Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Studium pedagogiky

vzdělávací program

STUDIUM PEDAGOGIKY

podle § 22 zákona 563/2004 v platném znění

a podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb. pro:

 

 • učitele odborných předmětů středních škol, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele praktického vyučování středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele odborného výcviku středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání (např. konzervatoř), který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
 • učitele jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky

 

Délka studia

120 hodin, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otevírá při počtu minimálně 20 uchazečů.
 

Kurzy ve školní roce 2023/2024

Kurz podzim 2023:
22. 9. 2023 otvíráme nový kurz, který bude ukončen v březnu 2024. Výuka probíhá v šesti víkendech (pátek - neděle). Kurz je naplněn. Další kurz bude otevřen na jaře 2024.

Termíny setkání:

 1. 22. 9. - 24. 9. 2023
 2. 3. 11. - 5. 11. 2023
 3. 1. 12. - 3. 12. 2023
 4. 19. 1. - 21. 1. 2024
 5. 16. 2. - 18. 2. 2024
 6. 15. 3. - 17. 3. 2024
   

Kurz jaro 2024: zahájení duben 2024 (termíny budou upřesněny).

 

Cena studia: 12 500,- Kč

 

Organizace studijního víkendu:

 • Pátek    16.00 – 21.00
 • Sobota  8.00 – 16.00
 • Neděle  8.00 – 13.00

Ubytování po dohodě s ředitelem školy, 724 268 963, vostarek.frantisek@sspobratan.cz

 

Zakončení studia

Studium je zakončeno ústní zkouškou z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí. Po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň).

 

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek

ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz