Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Studium pedagogiky

vzdělávací program

STUDIUM PEDAGOGIKY

podle § 22 zákona 563/2004 v platném znění

a podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb. pro:

 

  • učitele odborných předmětů středních škol, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
  • učitele praktického vyučování středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
  • učitele odborného výcviku středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
  • učitele uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání (např. konzervatoř), který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
  • učitele jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky

 

Délka studia

120 hodin, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otvírá při počtu minimálně 20 uchazečů.

Kurz ve školní roce 2020/21:

16. 7. - 25. 7. 2021

27. 8. - 29. 8. 2021

10. 9. -12. 9. 2021 (závěrečné zkoušky)

 

Cena studia: 10 500,- Kč

 

Zakončení studia

Studium je zakončeno ústními zkouškami z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí; po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň)

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek

ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz