Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Studium pedagogiky

vzdělávací program

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

 

podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů pro:

 

 • učitele odborných předmětů středních škol, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele praktického vyučování středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele odborného výcviku středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání (např. konzervatoř), který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
 • učitele jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky

 

Délka studia

120 hodin, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otevírá při počtu minimálně 20 uchazečů.
 

Kurzy ve školním roce 2023/2024

Kurz podzim 2024: 22. 4. 2024 otvíráme nový kurz pro zájemce o Studium pedagogiky.


Případné informace poskytne M. Sychrová, e-mail: prihlasky@sspobratan.cz

Termíny výuky:

 1. 6. 9. – 8. 9. 2024 (Pá – Ne)
 2.  4. 10. – 6. 10. 2024 (Pá – Ne)
 3.  1. 11. – 3. 11. 2024 (Pá – Ne)
 4. 29. 11. – 1. 12. 2024 (Pá – Ne)
 5. 10. 1. – 12. 1. 2025 (Pá – Ne)
 6. 7. 2. – 9. 2. 2025 (Pá – Ne)


Kurz jaro 2024:

Termíny výuky:

 1. 19. 4. – 21. 4. 2024
 2. 7. 6. – 9. 6. 2024
 3. 21. 6. – 22. 6. 2024
 4. 15. 7. – 20. 7. 2024

 

Cena studia: 12 500,- Kč

 

Organizace studijního víkendu:

 • Pátek    16.00 – 21.00
 • Sobota  8.00 – 16.00
 • Neděle  8.00 – 13.00

Ubytování po dohodě s ředitelem školy, 724 268 963, vostarek.frantisek@sspobratan.cz

 

Zakončení studia

Studium je zakončeno ústní zkouškou z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí. Po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň).

 

Kontakt:
Mgr. František Vostarek
ředitel školy 
+420 724 268 963
e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz