Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Studium pedagogiky

vzdělávací program

STUDIUM PEDAGOGIKY

podle § 22 zákona 563/2004 v platném znění

a podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb. pro:

 

 • učitele odborných předmětů středních škol, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele praktického vyučování středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele odborného výcviku středních škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu
 • učitele uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání (např. konzervatoř), který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
 • učitele jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky

 

Délka studia

120 hodin, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium probíhá zpravidla o víkendech.

Kurz se otevírá při počtu minimálně 20 uchazečů.

Kurzy ve školní roce 2022/2023:

Kurz podzim 2022:

 1. 7. 10. – 9. 10. 2022
 2. 28. 10. - 30. 10. 2022
 3. 25. 11. – 27. 11.  2022
 4. 6. 1. – 8. 1. 2023
 5. 3. 2. – 5. 2. 2023
 6. 3. 3. – 5. 3. 2023

 

 

Cena studia: 10 500,- Kč

 

Organizace studijního víkendu:

 • Pátek    16.00 – 21.00
 • Sobota  8.00 – 16.00
 • Neděle  8.00 – 13.00

Ubytování po dohodě s ředitelem školy, 724 268 963, vostarek.frantisek@sspobratan.cz

 

Zakončení studia

Studium je zakončeno ústní zkouškou z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí. Po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň).

 

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek

ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz