Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Přihlášení ke studiu

 

Kapacita oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je pro školní rok 2021/2022 naplněna.
Příjem přihlášek byl zastaven k 8. 2. 2021. 
Prosím, nezasílejte další přihlášky.
Děkujeme za Váš zájem o tento studijní obor.

 

 

  • Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Obrataň 148, 394 12, Obrataň).
  • U zkráceného studia je nutné k přihlášce připojit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (není nutné od logopeda).
  • Jednotné přijímací zkoušky se pro zkrácené studium nekonají. Uchazeči jsou přijímaní v pořadí, v jakém budou přihlášky doručeny na adresu školy do naplnění kapacity oboru.
  • Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům na adresu společně se smlouvou o studiu (obsahuje pokyny o úhradě školného).
     
  • kontakt: sekretariat@sspobratan.cz, +420 702 076 909