Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Přihlášení ke studiu

 

Příjem přihlášek pro školní rok 2023/24 bude zahájen 2. ledna 2023.

Příjem přihlášek byl ukončen 30. 1. 2023.

 

 

  • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Obrataň 148, 394 12, Obrataň).
  • Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém budou přihlášky doručeny na adresu školy (rozhodující je razítko na obálce) do naplnění kapacity oboru.
  • U zkráceného studia je nutné k přihlášce připojit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a případně další doklady vyplývající z jednotných kritérií pro přijímání uchazečů (24.42 kB).
  • Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (není nutné od logopeda).
  • Obor Ekonomika a podnikání bude ve školním roce 2023/24 otevřen při minimálním počtu 20  přihlášených studentů k 1. 3. 2023.
  • Jednotné přijímací zkoušky se pro zkrácené studium nekonají.
  • Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům na adresu společně se smlouvou o studiu (obsahuje pokyny o úhradě školného).