Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Přihlášení ke studiu

 

 

  • Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně na adresu školy (Obrataň 148, 394 12, Obrataň).
  • U zkráceného studia je nutné k přihlášce připojit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (není nutné od logopeda).
  • Jednotné přijímací zkoušky pro zkrácené studium se nekonají. Uchazeči jsou přijímaní v pořadí, v jakém budou přihlášky doručeny na adresu školy do naplnění kapacity oboru.
  • Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům na adresu společně se smlouvou o studiu (obsahuje pokyny o úhradě školného).
  • První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je vyhlášeno na 4. ledna 2021.
  • Přihlášky jsou přijímány od 4. ledna 2021 do naplnění kapacity oboru. 

kontakt: sekretariat@sspobratan.cz, +420 702 076 909