Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Školné

 

Konkrétní výše školného se upřesňuje každoročně s ohledem na reálné náklady školy a inflaci. Je splatné buď najednou, nebo ve splátkách v průběhu školního roku. Podmínky pro placení školného jsou uvedeny ve smlouvě o studiu a v průběhu studia se nemění.

Výše školného pro školní rok 2020/2021 je stanovena následovně:

  • jednorázová splátka - 18 800,- Kč (splatná do 15. 7. 2020 pro školní rok 20/21)
  • čtvrtletní splátky - 5 000,- Kč za každé čtvrtletí (splatná vždy k 15. 7., 15. 10., 15. 12., 15. 3.)

 

Od školního roku 2021/2022 se školné pro nově přijaté studenty stanovuje takto:

  • jednorázová splátka - 19 800,- Kč (splatná do 15. 7. 2021 pro školní rok 21/22)
  • čtvrtletní splátky -  5 250,- Kč za každé čtvrtletí (splatná vždy k 15. 7., 15. 10., 15. 12., 15. 3.)

 

číslo účtu: 2106611319/0800

Při platbě školného uvádějte správny variabilní symbol uvedený ve smlouvě o studiu.