Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Pedagogika pro vychovatele

STUDIUM PEDAGOGIKY

podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků pro:

 

VYCHOVATELE

podle § 16 písm. 1 zákona 563, kteří absolvovali minimálně VOŠ

 

Délka studia

80 hodin, v průběhu jednoho kalendářního roku s možností využití prázdnin

 

Organizace studia

Cyklus přednášek a seminářů, kdy semináře budou zaměřeny na prezentaci vlastních názorů, sdílení a předávání zkušeností, porovnání teorie s praxí, prezentaci práce  nejen s odbornou literaturou.

Přednášky a semináře budou seskupeny do bloků, tak, aby bylo možno vyhovět časovým požadavkům studia při zaměstnání.

Studium se otevírá při minimálním počtu 20 uchazečů.

 

Cena studia: 8 000,- Kč

 

Studium zakončeno ústními zkouškami z pedagogiky a psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce před zkušební komisí; po úspěšném složení zkoušek a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně do 30.5. na adresu školy (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň)

 

Kontakt:

Mgr. František Vostarek

ředitel školy 

+420 724 268 963

e-mail:  vostarek.frantisek@sspobratan.cz