Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené studium na 2 roky

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pod tímto odkazem

 

Označení oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 2 roky, zkrácené studium

Počet přijímaných uchazečů: 210 uchazečů

Kdo se může přihlásit: ke studiu tohoto oboru se může přihlásit uchazeč, který má již maturitu z jiné střední školy

Zdravotní omezení pro přijetí: závažné duševní nemoci a poruchy chování (podle NV č. 211/2010 Sb.)

Upozorňujeme na zcela jiný způsob průběhu přijímacího řízení, které bude zahájeno prvním kolem 1. února 2024. V tento den začneme přijímat přihlášky ke studiu. V prvním kole se přihlášky přijímají od 1. února do 20. února 2024.

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se pro tento obor nekonají. Pořadí uchazečů bude stanoveno pomocí informačního systému DIPSY, který 15. května 2024 zveřejní výsledky přijímacího řízení.

Přihlášky je možno podat třemi způsoby. Záleží zcela na uchazeči, jaký způsob přihlášky zvolí. Administrativní zátěž školám ulehčíte a případných chyb ve vyplnění přihlášky se vyvarujete, použijete-li první způsob přihlašování (Elektronická přihláška). Součástí přihlášky je maturitní vysvědčení z předešlého vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

1. Elektronická přihláška pomocí systému DiPSy

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny - nemusí být úředně ověřené.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.
 • Bude-li to možné, využijte tento způsob přihlášení.
 • Systém DiPSy naleznete pod tímto odkazem.

2. Výpis ze systému DiPSy

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny - nemusí být úředně ověřené.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění společně s identifikačním kódem.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Preferujeme před tiskopisem se všemi přílohami.
 • Systém DiPSy naleznete pod tímto odkazem.
   

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

 

U přihlášky jsou položky telefon a e-mail nepovinné. Pro rychlejší komunikaci Vás prosíme o vyplnění těchto údajů.

 

Tiskopis přihlášky na SŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 189.66 kB

Editovatelný tiskopis přihlášky na SŠ Typ: XLSX dokument, Velikost: 26.96 kB

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 169.88 kB

Editovatelný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: XLSX dokument, Velikost: 20.8 kB

 

Ministerstvo školství (MŠMT) připravilo informační web k přijímacímu řízení www.prihlaskynastredni.cz, kde najdete aktuální informace.

Dodatečná informace k přídavnému kritériu číslo 1: Nepravdivým čestným prohlášením se lze dopustit i některých trestných činů. Skutečnost, že někdo podá nepravdivé čestné prohlášení, je zpravidla posuzována jako uvedení jiného v omyl. To pak může být předpokladem pro spáchání např. trestného činu podvodu (§209 tr. zák.), poškození cizích práv (§181 tr. zák.) a další.

 

 

V případě dotazů kontaktujte: