Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené studium na 2 roky

 

Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo

Výsledky 1. kola Typ: PDF dokument, Velikost: 180.88 kB

 

Informace pro 3. kolo přijímacího řízení

 

Označení oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 2 roky, zkrácené studium

Počet přijímaných uchazečů bude upřesněn.

Kdo se může přihlásit: ke studiu tohoto oboru se může přihlásit uchazeč, který má již maturitu z jiné střední školy

Zdravotní omezení pro přijetí: závažné duševní nemoci a poruchy chování (podle NV č. 211/2010 Sb.)

Přihlášky bude možné podávat od 22. července 2024 do 29. července 2024.

Na dříve či později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Neoficiální kritéria pro 3. kolo (mohou být ještě upravena, zásadní změny nepředpokládáme).

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pod tímto odkazem

 

Výsledky přijímacího řízení pro 3. kolo zveřejníme 7. srpna 2024.

Přihlášku je možno podat pouze na tiskopisu se všemi přílohami. 

Vyplněnou listinnou přihlášku doručíte do školy (např. prostřednictvím České pošty). K přihlášce přiložíte všechny přílohy, které škola/obor požaduje. Datum podání nemá vliv na konečné pořadí uchazečů.

U přihlášky jsou položky telefon a e-mail nepovinné. Pro rychlejší komunikaci Vás prosíme o vyplnění těchto údajů.

 

Tiskopis přihlášky na SŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 189.66 kB

Editovatelný tiskopis přihlášky na SŠ Typ: XLSX dokument, Velikost: 26.96 kB

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 169.88 kB

Editovatelný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: XLSX dokument, Velikost: 20.8 kB
 

Ministerstvo školství (MŠMT) připravilo informační web k přijímacímu řízení www.prihlaskynastredni.cz, kde najdete aktuální informace.

Dodatečná informace k přídavnému kritériu číslo 1: Nepravdivým čestným prohlášením se lze dopustit i některých trestných činů. Skutečnost, že někdo podá nepravdivé čestné prohlášení, je zpravidla posuzována jako uvedení jiného v omyl. To pak může být předpokladem pro spáchání např. trestného činu podvodu (§209 tr. zák.), poškození cizích práv (§181 tr. zák.) a další.

 

V případě dotazů kontaktujte