Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Předškolní a mimoškolní pedagogika - studium na 4 roky

 

Kritéria pro přijímání uchazečů ve 3. kole do 4letého vzdělávání

 

Označení oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 4 roky

Počet přijímaných uchazečů: 30 uchazečů

Kdo se může přihlásit: ke studiu tohoto oboru se může přihlásit uchazeč, který má vzdělání získané na ZŠ

Zdravotní omezení pro přijetí: závažné duševní nemoci a poruchy chování (podle NV č. 211/2010 Sb.)

Upozorňujeme na zcela jiný způsob průběhu přijímacího řízení, které bude zahájeno třetím kolem 28. června 2024. V tento den začneme přijímat přihlášky ke studiu. Příjem přihlášek do třetího kola bude ukončen 12. července 2024.

Na dříve či později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Přihlášku je možno podat pouze na tiskopisu se všemi přílohami. 

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do školy (např. prostřednictvím České pošty). K přihlášce přiložíte všechny přílohy, které škola/obor požaduje.

V případě využití podání přihlášky prostřednictvím České pošty, budou akceptovány přihlášky, které byly na poštu podány nejdříve 28. června 2024 a nejdéle 9. července 2024 (datum na obálce). Je vhodné podání prostřednictvím doporučeného dopisu a podací lístek si uschovat.

V přihlášce je Telefon a E-mail uveden jako nepovinný údaj. Prosíme Vás, bude-li to možné, tyto konktaktní údaje vyplňte. Urychlíte tak komunikaci mezi Vámi a školou.

Tiskopis přihlášky na SŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 189.66 kB

Editovatelný tiskopis přihlášky na SŠ Typ: XLSX dokument, Velikost: 26.96 kB

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 169.88 kB

Editovatelný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: XLSX dokument, Velikost: 20.8 kB

 

Ministerstvo školství (MŠMT) připravilo informační web k přijímacímu řízení www.prihlaskynastredni.cz, kde najdete aktuální informace.

 

V případě dotazů kontaktujte:

  • Mgr. František Vostarek, ředitel školy (mobil: 724 268 963, e-mail: vostarek.frantisek@sspobratan.cz)
  • Miroslava Sychrová, asistentka ředitele školy (mobil: 602 396 946, e-mail: prihlasky@sspobratan.cz)
  • Miroslav Holub, zástupce ředitele školy (mobil: 774 452 044)

Aktualizace: 10. 6. 2024 16:50