Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Předškolní a mimoškolní pedagogika - studium na 4 roky

 

Označení oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 4 roky

Počet přijímaných uchazečů: 60 uchazečů

Kdo se může přihlásit: ke studiu tohoto oboru se může přihlásit uchazeč, který má vzdělání získané na ZŠ

Zdravotní omezení pro přijetí: závažné duševní nemoci a poruchy chování (podle NV č. 211/2010 Sb.)

Upozorňujeme na zcela jiný způsob průběhu přijímacího řízení, které bude zahájeno třetím kolem 28. června 2024. V tento den začneme přijímat přihlášky ke studiu. 

Přihlášku je možno podat pouze na tiskopisu se všemi přílohami. 

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do školy. K přihlášce přiložíte všechny přílohy, které škola/obor požaduje.

 

Tiskopis přihlášky na SŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 189.66 kB

Editovatelný tiskopis přihlášky na SŠ Typ: XLSX dokument, Velikost: 26.96 kB

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 169.88 kB

Editovatelný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Typ: XLSX dokument, Velikost: 20.8 kB

 

Ministerstvo školství (MŠMT) připravilo informační web k přijímacímu řízení www.prihlaskynastredni.cz, kde najdete aktuální informace.

 

V případě dotazů kontaktujte:

Aktualizace: 11. 2. 2024 12:21