Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Jednotlivá zkouška

 

Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem školy.

Uchazeč se přihlašuje pro jarní zkušební období do 1. prosince, pro  podzimní zkušební období do 25. června.

Součástí přihlášky k jednotlivé zkoušce [853.11 kB] je originál či úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání.

Vyplněná přihláška se zasílá doporučeným dopisem na adresu školy (Soukromá střední škola, s. r. o., Obrataň 148, 394 12  Obrataň).

Úplata za jednotlivou zkoušku je 1500,-, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením zkoušky.

V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost přihášky ukončena (§ 50 vyhláška 177/2009 Sb.)

 

Kontakt:

Helena Šafratová

sekretariát školy

mobil: 702 076 909

e-mail: sekretariat@sspobratan.cz