Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Ekonomika a podnikání

Označení oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 4 roky


Učební plán oboru zde.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (např. strojírenského, chemického apod.), které škola nabízí ve svém školním vzdělávacím programu.

Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků.

ŠVP vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.