Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Ekonomika a podnikání

Označení oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 4 roky

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků podle NV č. 211/2010 Sb.

Obor Ekonomika a podnikání bude ve školním roce 2023/2024 otevřen při minimálním počtu 20 přihlášených studentů do 1. 3. 2023.

Ve školním roce 2022/2023 není studijní obor otevřen.


Učební plán oboru zde.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (např. strojírenského, chemického apod.), které škola nabízí ve svém školním vzdělávacím programu.

Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků.

ŠVP vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.