Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Nástavbové studium dvouleté

Podnikání

Označení oboru: 64-41-L/51 Podnikání

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, nástavbové studium

Forma studia: dálková

Délka studia: 2 roky

Kdo se může přihlásit: Ke studiu tohoto oboru se může přihlásit majitel či majitelka jakéhokoli výučního listu.


Ve školním roce 2020/2021 nebude otevřeno.